ZOEK

ANALYSE EN HANDELEN / SITUERING EN WERKWIJZE (2005)
Dit deel van Groeiboek is het belangrijkste en omvangrijkste deel van het zorgsysteem. In dit boek staan de middelen en methodieken beschreven om de inhoud en beteknis van de zorgvraag te analyseren en tot een handelingsplan te komen. DIT BOEK IS BIJ ONS ENKEL TE BESTELLEN DOOR DE VRIJE CLB'S!!! Kan besteld worden bij: Garant Uitgevers - Somersstraat 13-15 - 2018 Antwerpen - T 03/231 90 00


In de analyse stelt de kleuterleid(st)er zich vragen over het kind, over zichzelf, over de omgeving en over de interactieprocessen. Door de analyse leert zij/hij de behoefte van de kleuter kennen en komt er achter welke de beschermende en belemmerende factoren zijn. De uitgebreidheid van het probleem bepaalt de keuze voor één van de vier analysevormen: fijnstelling, domeinanalyse, breedbandanalyse en groepsanalyse. In de vier analysevormen stelt de kleuterleid(st)er zich steeds gelijkaardige vragen maar de zoektocht naar antwoorden op de analysevragen is verschillend.

De antwoorden op de vragen in de analysefase leiden tot een handelingsplan. Het plan geeft aan hoe de extra zorg uitgewerkt en geëvalueerd zal worden.

 Categorie:  Kleuteronderwijs / Groeiboek
Trefwoorden:  CLB'ers, Kleuteronderwijs, Leerkrachten
Productcode:  704420
Gewicht:  418 gr
Auteur:  Hombroux Marcella, Lambert Reinilde, Thomassen Joke, Wouters Mieke
ISBN-nummer:  90-441-1798-X
Uitgavedatum:  01/10/2005
Voorraad:  3

 
Prijs BTW incl:
€ 19.19


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: KLEUTERONDERWIJS / GROEIBOEK - 8 PRODUCTEN
Basisboek (2004)
Groeiboek is een hulpmiddel bij de uitbouw van een zorgbeleid in de school, in het bijzonder voor kleuters die extra aandacht vragen. De kleuterleidster is de spilfiguur van de extra zorg en haar...
Prijs BTW incl:
€ 32.50
Domeinboek ontwikkeling van de zelfsturing (2007)
In het domeinboek 'Ontwikkeling van de zelfsturing' vindt de kleuterleidster suggesties voor haar extra zorg rond de zelfsturing van kleuters in de klas. Het boek is opgebouwd volgens de vier...
Prijs BTW incl:
€ 45.50
Domeinboek Positieve ingesteldheid
Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Domeinboek Positieve ingesteldheid
Prijs BTW incl:
€ 31.00
Domeinboek Sociale, emotionele en morele ontwikkeling
Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Domeinboek Sociale, emotionele en morele ontwikkeling
Prijs BTW incl:
€ 57.40
Domeinboek Zintuiglijke ontwikkeling & lichamelijke factoren
Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Domeinboek Zintuiglijke ontwikkeling & lichamelijke factoren
Prijs BTW incl:
€ 39.00
Motorische ontwikkeling
Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Motorische ontwikkeling
Prijs BTW incl:
€ 32.50
Signaleren (2005)
Signaleren is het tweede boek in de reeks van Groeiboek. De auteurs definieren signaleren als kleuters met zorgvragen opmerken en de bezorgdheid hierover expliciet maken. De bezorgdheid van de...
Prijs BTW incl:
€ 21.90
Taalontwikkeling
Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Taalontwikkeling
Prijs BTW incl:
€ 25.90

Caleidoscoop - jaarabonnement (2020)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad...


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten (2020)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...