SluitenLVS-bericht
De LVS publicaties worden binnenkort digitaal aangeboden in je eigen schoolsoftwaresysteem. Je hoeft deze dus niet meer aan te kopen; ze zijn rechtstreeks toegankelijk. Ook om ruwe uitslagen te kunnen omzetten naar normen, kan je gebruik maken van je eigen schoolsoftwaresysteem. Informeer dus zeker bij hen naar opties. VCLB-service
 
ZOEK

GPS - SCREENINGSLIJST GEDRAGSPROBLEMEN IN DE SCHOOL - VERSIE BASISONDERWIJS (2007) + GRATIS CD-ROM ELEKTRONISCHE VERWERKING
De screeningslijst voor gedragsproblemen bij kinderen (GPS), versie basisonderwijs, is een observatielijst die ingevuld wordt door de onderwijzer(es). Aan de hand van 60 items, die peilen naar gedrag en emotionele problemen bij kinderen, wordt de omvang en ernst van deze problemen in kaart gebracht. Door de concrete gedragstherapeutische achtergrond biedt de lijst de directe handvatten tot handelend remedierend optreden.


Inleiding

 • Introductie bij de toepassing
  • Achtergronden
  • Opzet
  • Constructie van de screeningslijst
  • Het invullen van de screeningslijst
  • Verwerking
  • Gedragstherapeutisch kader
  • Pedagogisch en didactisch kader
 • Psychometrisch onderzoek
  • Inleiding
  • De proefgroep
  • Welke zijn het gemiddelde en standaarddeviatie voor elk item bij BuLO type 3 en GLO?
  • In welke mate verschillen BuLO type 3 en GLO van elkaar: welke is de externe validiteit?
  • Als het gaat om het verschil tussen BuLO T3/GLO, welke zijn dan de meest relevante items?
  • Zijn er geslachtsverschillen tussen jongens en meisjes op de test?
  • Zijn er leeftijdsverschillen vast te stellen op de test?
  • Kunnen de items in zinvolle rubrieken ingedeeld worden?
  • In welke mate hangen de items onderling samen en in welke mate hangen ze samen met de totaalscore?
  • Hoe correleren de rubrieken onderling met elkaar?
  • Hoe betrouwbaar zijn de testscores: wat is de interne betrouwbaarheid of consistentie?
 • Normering
  • Inleiding
  • Normgroepen
  • Normering som Top 15 items en het al dan niet behoren tot BuLO T3 of GLO
  • Normering totaalscore op de 60 items en het al dan niet behoren tot BuLO T3 of GLO
  • Normering van de rubriektotalen: syntheseblad
  • Normering op intemniveau: itemanalyseblad
 • Specimenset
  • Handleiding
  • Screeningslijst
  • Synthesevouwbladen

Elk van de 60 items werd getoetst op zijn onderscheidingsvermogen tussen de populatie kinderen in het gewoon lager onderwijs in Vlaanderen en deze in het buitengewoon lager onderwijs type 3. Voor beide populaties zijn dan ook normen opgesteld, zowel per gedragsitem als voor subtotalen (de items zijn geordend in zes schalen), als voor het algemeen totaal.
 
Het instrument dient zich aan als een diagnostisch hulpmiddel bij de begeleiding van kinderen in hun gedragsmatig en emotioneel functioneren in het gewoon lager maar vooral in het buitengewoon lager onderwijs type 3. Het kan een belangrijke rol spelen bij het begeleiden van kinderen in hun overgang zowel van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs type 3 als omgekeerd.Categorie:  Lager onderwijs / Algemeen
Trefwoorden:  CLB'ers, Lager onderwijs, Leerkrachten, Testen en toetsen
Productcode:  701950
Gewicht:  260 gr
Auteur:  Magez Walter en Spiessens R.en De Vos M. en Wuyts Renilde
ISBN-nummer:  90-78331-34-6
Uitgavedatum:  01/09/2007
Voorraad:  122

 
Prijs BTW incl:
€ 16.25


ANDERE PRODUCTEN IN DE CATEGORIE: LAGER ONDERWIJS / ALGEMEEN - 1 PRODUCT
Geheugenproef 15 woorden.
De "15 woorden" is een bekend diagnostisch instrument bij het opsporen van geheugen- en concentratieproblemen. Deze publicatie is de tweede druk van de in 2001 verschenen "Geheugen 15 woorden" en...
Prijs BTW incl:
€ 25.00

Onderwijskiezer roll-up banner
Dit betreft een...


Het CLB kleuterboekje (enkel voor CLB-medewerkers)
Het CLB kleuterboekje is een handige gids voor ouders en een mee-kijk boekje voor kleuters in...


Caleidoscoop - jaarabonnement (2021)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad...


Caleidoscoop - jaarabonnement studenten (2021)
Caleidoscoop is al 30 jaar lang het vaktijdschrift over leerlingenbegeleiding. Het blad wordt...